Category Archives: sysadmin

ปิดปุ่ม F1 windows

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Typelib\{8cec5860-07a1-11d9-b15e-000d56bfe6ee}\1.0\0\win32]
@=""
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Typelib\{8cec5860-07a1-11d9-b15e-000d56bfe6ee}\1.0\0\win64]
@=""

Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{8cec5860-07a1-11d9-b15e-000d56bfe6ee}\1.0\0\win64
Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{8cec5860-07a1-11d9-b15e-000d56bfe6ee}\1.0\0\win32
@echo off
taskkill /f /im HelpPane.exe
takeown /f %WinDir%\HelpPane.exe
icacls %WinDir%\HelpPane.exe /deny Everyone:(X) 

WordPress Long URL ภาษาไทย แบบไม่ต้องลงปลั๊กอิน

ทำอย่างไรดีเมื่อ wordpress ตัดชื่อ URL ภาษาไทยของเรา ปัญหาการตั้งชื่อ URL ภาษาไทยใน wordpress ไม่สามารถตั้งให้ยาวตามที่เราต้องการได้ เนื่องจาก wordpress มีค่าเริ่มต้นจำกัดความยาวไว้ที่ 200 character ซึ่งไม่เหมาะกับภาษาไทยเท่าไรนัก

การแก้ให้ wordpress สามารถตั้งชื่อยาวๆได้ เป็นภาษาไทย ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะนิยมลง Plugins เป็นวิธีที่ง่ายแต่อาจจะตามซึ่งปัญหา เมื่อ wordpress มีการอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ ทำให้ผู้ใช้งานต้องคอยตามแก้อยู่เรื่อยๆ

มาดูวิธีแก้ไข Long URL ยาวๆ แบบไม่ต้องลง plugins กันดีกว่า โดยการแก้แบบนี้ผู้ใช้งานจะต้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของตัวเองได้ อาจจะทาง phpmyadmin หรือ ทาง shell

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำการแก้ไข LONG URL แบบไม่ใช้ปลั๊กอิน

 • การเข้าถึงฐานข้อมูลด้วย PHPmyadmin หรือการเข้าถึงเชลล์ Shell
 • ผู้ใช้งานต้องสามารถแก้ไขไฟล์ formatting.php ใน path wp-include ได้
 • สามารถเข้าถึงที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่ใช้งาน WordPress


1. รัน SQL Command ที่ใช้แก้ค่า post_name lenght จากค่ามาตรฐานที่ 200 มาเป็น 1000 จะใช้คำสั่งนี้

database photo

ALTER TABLE `wp_posts` CHANGE `post_name` `post_name` VARCHAR(1000) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '';'

เมื่อทำการแก้ไขแล้ว จะได้ค่า post_name อยู่ที่ 1000 ซึ่งค่อนข้างเพ่ียงพอสำหรับชื่อ URL ยาวๆภาษาไทย ใน wordpress

2. แก้ไข File formatting.php โดยมีสองส่วนที่ต้องแก้

 • $title = utf8_uri_encode($title, 200); 
  แก้จาก 200 เป็น 1000
  $title = utf8_uri_encode($title, 1000);
 • เพิ่ม $title=urldecode($title); ใต้บรรทัดที่มีคำว่า $fallback_title;

เพียงเท่านี้เว็บไซต์ของคุณก็สามารถตั้ง URL ภาษาไทยให้มีความยาวได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กอินทำให้เว็บทำงานช้าลง

หวังว่าการแก้ไขเพียงสามขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ที่ใช้งาน wordpress ภาษาไทยนะครับ

วิธีลบไฟล์ใน Linux แบบรวดเร็ว

รู้หรือไม่ Rsync สามารถลบได้ไวกว่า rm เกิน 10 เท่า สำหรับแอดมินที่พบว่าการลบไฟล์ใน LInux หรือ Unix ด้วย rm เป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะใช้เวลาในการลบนานมากสำหรับไดเรคตอรี่ที่มีไฟล์มากๆ

การลบด้วย Rsync

เริ่มจากการสร้าง directory เปล่าๆขึ้นมาด้วยคำสั่ง mkdir ปกติ

mkdir empty_dir

ทำการ rsync empty_dir ไปที่ directory ปลายทาง ด้วย option –delete

rsync -a --delete empty_dir/  yourdirectory/


อยากลบเร็วกว่าเดิมสามารถเปลี่ยนมาใช้ perl ได้

cd yourdirectory
perl -e 'for(<*>){((stat)[9]<(unlink))}'

Perl สามารถลบได้ไวกว่า rsync อีกระดับนีง แต่ส่วนตัวผมชอบใช้ rsync มากกว่าเพราะบางครั้งเวลาเรากดลูกศรขึ้นเพื่อเรียกคำสั่งเดิม อาจจะพลาดไปโดนคำสั่ง perl ที่เราเอาไว้ลบไฟล์ ในไดเรคตอรี่ที่เราไม่ต้องการ ทำให้ file ใน path นั้นหายไปทั้งหมด เช่นเดียวกับการใช้ rm -rf ก่อนจะใช้คำสั่งนี้ต้องเช็คให้ดีว่าเราอยู่ใน path ที่ถูกต้อง