Category Archives: tree

Aquaponics คืออะไร

Aquaponics มาจากการรวมกันของสองคำ คือ Aquaculture กับ Hydroponic คือการเลี้ยงสัตว์น้ำและการปลูกพืชแบบไร้ดิน การวิวัฒนาการศึกษาของทั้งสองเรื่องถือว่ามาถึงจุดที่สูง คือสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีถ้าทำอย่างถูกต้อง

hydroponic photo

การทำอควาโปนิคส์ คือการนำสองอย่างนี้มาประกอบกันเป็นระบบใหม่ที่เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยส่วนประกอบหลัก มีสามส่วนคือ ปลา พืช และจุลินทร์หรือแบคทีเรียต่างๆ ส่วนที่ถูกมองข้ามไปบ่อยๆของaquaponics คือแบคทีเรียซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้กับระบบไนโตรเจนไซเคิล

ระบบ Aquaponics ไม่ใช้ดินในการปลูกแต่อาจจะใช้วัสดุปลูกอื่น เพื่อเป็นตัวประคองราก เช่น ดินเผา หิน กรวด หินภูเขาไฟ หรือแม้กระทั่งไม่ใช้วัสดุปลูกเลยหรือ เทคนิค NFT

ระบบนิเวศเล็กๆในระบบAquaponics

ปลาขับของเสียต่างๆและแอมโมเนีย ซึ่งเป็นอันตรายกับปลา และลดทอนคุณภาพน้ำ ในระบบอควาโพนิคส์ น้ำจากการเลี้ยงปลาจะถูกป้อนให้เข้า พื้นทีเลี้ยง ซึ่งจะถูกแบคทีเรียที่ดีทำการแปลงแอมโมเนียเป็นไนไตรต์และไนเตรตตามลำดับ

ไนเตรทและแร่ธาตุที่มีประโยชน์อื่นๆ จะถูกดูดซึมโดยพืช ทำให้คุณภาพน้ำดีและสะอาดมากขึ้น ตามสะอาดเหล่านี้ จะถูกหมุนเวียนกลับไปให้ปลา ส่วนของเสีย หรือตะกอน จะถูกกรองออกโดย กรองกายภาพ

น้ำสะอาดที่ถูกหมุนเวียนกลับไป และจะถูกเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพื่อให้ได้ตามความต้องการของปลา ระบบนี้เป็นระบบที่จำลองระบบนิเวศของธรรมชาติ สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และไร้สารเคมี ทั้งปลาและพืชผักต่างๆ

อควาโปนิกส์แบบต่างๆ

ระบบอควาโปนิกส์ มีหลายระบบ แต่จะมี 3 ระบบที่ได้รับการยอมรับสูงสุดและเป็นระบบที่ใช้ อย่างแพร่หลาย ทั้งๆในครัวเรือนและอุตสาหกรรม

Media filled growbed

ระบบนี้เป็นระบบที่ทำง่ายที่สุด โดยในกระบะปลูก จะถูกใส่ด้วยวัสดุปลูกจนเต็ม วัสดุปลูก ที่ใช้ จะมีทั้งก้อนดินเผา กรวด หินภูเขาไฟ หรือวัสดุที่มีความคล้ายคลึง น้ำจะถูกสูบจากบ่อเลี้ยงปลาเข้ามาไว้ใน พื้นที่ปลูกพืช โดยจะมี 2 แบบ 1 คือ แบบใส่น้ำไว้ตลอดเวลา และ 2 คือแบบ ที่มีการระบายน้ำทิ้งเป็นพักๆ

hydroponic photo

NFT nutrient film technique

ระบบนี้เป็นระบบที่ ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ในการปลูกพืชไร้ดินหรืออะควาโพนิค โดยจะไม่ใช้วัสดุปลูกในพื้นที่ปลูก แต่น้ำจะมีการไหลผ่านรากซึ่งน้ำที่มีแร่ธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกดูดซึมไปใช้โดยพืชโดยตรง พืชที่เหมาะกับการปลูกลักษณะนี้ส่วนมากจะเป็นผักที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะไม่มีพื้นที่สำหรับยึดเกาะราก และจะทำให้ต้นล้มลงได้ ระบบนี้ถูกใช้มากในการปลูกเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด แต่ระบบนี้จำเป็นต้องมีการกรองน้ำที่ดี เนื่องจากแตกต่างจากการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ เพราะน้ำที่ มาจากบ่อเลี้ยงปลา จะมีตะกอนอยู่มากซึ่งทำให้เกาะติดกับรากพืช แล้วจะทำให้พืชขาดออกซิเจน

hydroponic photo

DWC deep water culture

ระบบนี้จะคล้ายกับระบบ nft แต่จะใช้ช่องน้ำขนาดใหญ่ แล้วปลูกพืชบนแพ ให้รากพืชลงไปหาอาหารในน้ำ ระบบนี้จะดีกว่าระบบ nft เพราะสามารถทำได้โดยใช้ต้นทุนต่ำกว่า สำหรับระบบขนาดใหญ่ เมื่อเทียบ กับระบบ nft ที่ต้องทำหลุมปลูกสำหรับพืชแต่ละต้น ระบบ dwc สามารถใช้แผ่นโฟม วางไว้บนน้ำ และเจาะหลุมเพื่อทำการปลูกพืช ระบบนี้สามารถทนต่อตะกอนในน้ำได้มากกว่าระบบ nft

hydroponic photo

ใครที่เหมาะกับการทำอควาโปนิกส์

ระบบอควาโปนิกส์ เป็นระบบที่มีความหลากหลายมาก สามารถทำได้ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กสำหรับใช้ภายในบ้าน หรือทำเป็นระบบขนาดใหญ่เพื่อปลูกผักเป็นอุตสาหกรรม โดยจะได้ทั้งผลลัพธ์เป็นผัก และปลาในบ่อเลี้ยงที่มีขนาดสมบูรณ์

aquaponics photo
Photo by Mananasoko

ระบบ aquaponic ถูกใช้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
โดยใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เนื่องจากระบบอควาโปนิกส์เป็นการจำลองระบบนิเวศภายในธรรมชาติ เป็นระบบที่เข้าใจได้ไม่ยากและได้ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้น ทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจ การอยู่ร่วมกันระหว่างสัตว์น้ำและพืชในระบบนิเวศ เหมาะทั้งในระดับ เด็กเล็กไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ระบบอควาโปนิกส์ได้รับการยอมรับ ให้เป็นสื่อการสอนที่ดีทั้งทางทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ และยังเป็นสื่อในการ สอนการทำอาชีพทางด้านเกษตรกรรม

aquaponics photo
Photo by Kanu Hawaii

พืชชนิดใดที่เหมาะกับการปลูกอควาโปนิกส์

พืชผักต่างๆ ทั้งที่โตเร็ว เก็บผลผลิตทั้งต้น เช่นผักต่างๆผักกาด ผักกาดหอม ผักสลัดต่างๆกรีนโอ๊คเรดโอ๊คผักคอส หรือเก็บเฉพาะผล เช่นมะเขือเทศ เมล่อนพริก แตงกวา ในระบบอควาโปนิกส์ขนาดใหญ่ ยังสามารถปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ด้วย ถ้ามีระบบประคองลำต้นที่ดีพอ เนื่องจากระบบอควาโปนิกส์ ไม่ใช้ดิน จึงต้องมีส่วนช่วยค้ำจุนลำต้น

aquaponics photo
Photo by Cara Harpole

ปลาที่เหมาะกับระบบอควาโปนิกส์

ควรเป็นปลาที่เติบโตในท้องถิ่น เนื่องจากสภาวะและอุณหภูมิที่เหมาะสม ในประเทศไทย ปลาที่สามารถ ทนสภาพแวดล้อมได้ดี และมีตลาดรับซื้อเมื่อปลาตัวเต็มวัย เช่นปลานิล ปลาทับทิม หรือปลาดุก แต่สำหรับผู้ที่ ไม่ได้ต้องการผลผลิตจากปลา ก็สามารถเลี้ยงปลาสวยงามแทนได้ เช่นปลาทอง ปลาคาร์ฟ หรือปลาสวยงามอื่น ในต่างประเทศที่มีอุณหภูมิเย็น นิยมเลี้ยงปลาค็อต ปลาเทร้าท์ และปลาดุก

aquaponics photo
Photo by Kanu Hawaii

เพิ่มคุณภาพน้ำ ให้กับการเลี้ยงปลา สวยงาม

ในบ่อ หรือตู้ปลาสวยงาม ที่มีระบบกรองที่สมบูรณ์แล้ว จะได้ของเหลือจากการย่อยสลาย แอมโมเนียและไนไตรท์ โดยแบคทีเรียที่ดีคือ ไนเตรท ซึ่งตามปกติไนเตรทไม่สามารถถูกขับออกไปจากระบบเลี้ยงได้ ทำได้เพียง การทำให้เจือจางลง ด้วยการถ่ายน้ำเก่าและเติมน้ำใหม่เข้าไปในระบบ แต่เรา สามารถต่อยอดด้วยการเพิ่มระบบอควาโปนิกส์ โดยไม่ส่งผลกระทบกับบ่อปลาสวยงามที่มีอยู่ เพราะพืชที่ปลูกเพิ่มลงไป จะดึงไนเตรทออกจากน้ำ โดยที่ไม่ต้องถ่ายน้ำ ลดภาระให้กับผู้เลี้ยง ในต่างประเทศ นิยมใช้พืชตระกูลพลูด่างในการ ดูดซึมไนเตรตออกจากระบบ มีผู้ทดลองนำต้นโกงกาง สำหรับปลา ทะเลสวยงาม โดยปลูกต้นโกงกางไว้ในบ่อกรอง พบว่าปริมาณไนเตรทลดลง และได้ผลดี

เริ่มต้นเตรียมตัวปลูกสวนป่า

หลังจากได้เริ่มศึกษาการปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อใช้เนื้อไม้ เห็นว่าเป็นประโยชน์ดีจึงทำให้อยากจะแบ่งปันข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ พืชเศรษฐกิจ หวังว่าบทความนี้มีประโยชน์กับคุณ และเป็นเนื้อหาและข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้ที่ไม่เคยลงมือปลูกสวนป่ามาก่อน

ปลูกสวนป่า ไม้ยืนต้นพืชเศรษฐกิจ เป็นการคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกและยังสามารถสร้างเงินก้อนในระยะยาว

เลือกประเภทต้นไม้ยืนต้นตามการเจริญเติบโต

ประเภทของไม้ยืนต้นตามการเติบโต แยกต้นไม้เป็นสามประเภท โตช้าโตเร็ว ตัดก่อน 7 ปี ต้องทำการสางออกเพื่อให้ต้นไม้ยืนต้นโตช้าอื่นๆ โตตามขึ้นมา หากไม่ตัดออกแล้วปล่อยให้ขึ้นกันถี่ๆ อาจจะได้ต้นไม้เล็กแล้วเสียหายไปทั้งแปลง

  • กระถินต่างๆ
  • สะเดา
  • คูณ
  • ตะกู
  • ขี้เหล็ก
  • สักทอง

ต้นไม้ยืนต้นแบบไหนใช้ทำอะไรบ้าง

มะฮอกกานี ราคาสูงกว่าสัก แพงกว่าพะยูง เนื้อไม้เหมาะใช้ภายใน ไม่ทนน้ำ
ตะกู เนื้ออ่อน เนียนละเอียด ต้นตรง ห้าปีตัด ทำโต๊ะ สร้างบ้าน รับน้ำหนักได้ ทำเสาไม่ได้
ยางนา ต้นตรง
เพกา ลิ้นฟ้า เนื้อเหนียว แพง 12 ปีขายสองหมื่นกว่า อบแล้วเบา ใบพัดต่างๆ เพราะเสี้ยนยาว ทนแรงเฉือนได้สูง
มะหาด ใช้ทำเสา อายุนาน เนื้อหยาบ 20 ปี
มะค่าโมง มะค่าแต้
หมาก ข้าวยาก หมากแพง ขายได้ราคาดี ชอบชื้นมาก
ประดู่ป่า ทนทาน ทนแล้ง ราคาดี
พะยอม ไม้สวย ดอกหอมทนแล้ง
อุโลก ใช้แกะสลัก ไม้ได้สวย
พะยูง แดงจีน โตช้ามากกก ยี่สิบปี ปลูกไม่ต้องเยอะเพราะรอบช้า
ยมหอม สิบปีต้นใหญ่มาก ทำเรือใบได้ โตเร็ว ลายสวย ทำเพดาน เครื่องดนตรี
จำปาทอง ยี่สิบปี ทรงเหมือนยางนา ต้องการดูแลสามสี่ปี ดูแลยาก ขาดน้ำตายเลย ทนชื้น แต่ไม่ทนแล้ง ภาคใต้เยอะ ทนมาก ไม่ผุ ไม่ยืดหด

ต้นไม้ป่า ตระกูลถั่วให้ไนโตรเจน

พืชตระกูลถั่วหรือไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว มีความสามารถในการดึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไว้ในรากจึงช่วยบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สำหรับต้นไม้ต้นอื่นอื่น

กฐินเทพา อาคาเซีย
ขี้เหล็ก
มะก่ำ
พะยุง (โตช้า)
มะขามเทศ

ต้นไม้ตระกูลถั่วสามารถให้ปุ๋ยและเป็นเพื่อนพี่เลี้ยงที่ดีให้กับต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นไม้โตช้าต่างๆ ที่จังหวัดสระบุรีจะนิยมปลูกมะขามเทศไว้เป็นไม้พี่เลี้ยงให้กับต้นผักหวาน เพราะมะขามเทศโตเร็วช่วยให้ร่มเงากับต้นผักหวาน เกษตรกรนิยมปลูกกันแบบนี้เหมือนเป็นสูตรสำเร็จ เมื่อผักหวานตั้งต้นได้ก็สามารถเก็บยอดไปขายทำรายได้เป็นล่ำเป็นสัน

ต้นไม้ยืนต้น ไม้มงคล ปลูกแล้วมีแต่ดี

ไม้มงคล 4 ชนิดของประเทศไทย ที่นิยมนำมาแกะสลักเป็นของมีค่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
อุโลก โมกมัน กันเกรา สัก
ไม้มงคลใช้แกะสลักของสูง ใช้ตามงานพิธีต่างๆในวัง

ไม้ยืนต้นโตช้าจะมีพวกของป่าให้เก็บกิน หรือเหลือไว้ขาย เช่นผักหวาน ตำลึง เห็ดต่างๆ ตามโคนต้น

การปลูกต้นไม้ยืนต้นควรเว้นห่างเท่าไหร่ หนึ่งไร่ได้กี่ต้น

ปลูกต้นไม้ควรห่างจากเขตแดนประมาณ 2 เมตรแต่ตามความเป็นจริงควรจะต้องห่างเยอะกว่านั้นประมาณ 6-8 เมตรกำลังดี เพื่อความสะดวกในการเข้าทำงาน ให้รถวิ่งรอบที่ได้ ใช้วิธีล้อมรั้วเอาก็ได้

วิธีคำนวณเนื้อที่ 1 ไร่ปลูกได้กี่ต้นระยะห่างคูณกันเช่น 4 คูณ 4 ได้ 16 เอาไปหา 1,600 ตารางเมตรก็จะปลูกได้ 100 ต้น ง่ายๆแค่นี้แหละ ถ้าปลูกถี่มากเช่น 2 คูณ 2 ไม้ยืนต้นมันจะโตแค่รอบนอกใช้งานได้จริงๆแค่รอบๆนอกของแปลงปลูก สรุปแล้วเหลือไม่กี่ต้น เสียเวลาไปเปล่า

รอบนอกปลูกถี่หน่อยไม่เป็นไร ช่วงตรงกลางต้องเว้นห่างมากเพราะต้นไม้มันจะไม่ได้รับแสง ปลุกถี่ก็ได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องตัดทิ้ง ห้ามปล่อยไว้ให้มันโตขึ้นมาเพราะว่าต้นไม้เวลามันแก่แล้วมันจะโตช้า ก็เหมือนเสียไปทั้งแปลงเลย ควรวางแผนการปลูกให้ดีเพราะว่าการเว้นระยะปลูกที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เสียเวลาไปนานมากไม่สามารถแก้ไขได้ นอกเสียจากว่าต้องการปลูกเป็นไม้ล้อมก็สามารถปลูกถี่ได้

ควรปลูกไล่ระดับความสูงด้วย

การะดับความสูงทำให้ต้นไม้โตได้ดีและยังให้ความสวยงามกับสวนป่าของเรา เช่นพื้นที่ลุ่มมีน้ำมาก ต้นยางนาสูงมากปลูกก่อน ถัดลงมาเป็นตะเคียนเป็นกันเกรา อันนี้เป็นส่วนที่ลุ่ม
ถ้าเป็นที่ดอน ก็ปลูกต้นสักไว้สูงสุดรองมาเป็นพะยุง รองมาเป็น ประดู่ ในแปลงเดียวกันถ้ามีทั้งที่ลุ่มและที่ดอนก็สามารถเอามาสลับกันได้ ต้นไม้มีหลายชนิดควรปลูกให้ตรงตามลักษณะพื้นที่ ปลูกผิดที่ไม่ตายก็โตช้า

ประโยชน์ของไม้ยืนต้นโตช้าคือมันไม่มีกำหนดเวลา เวลาตัดไม่ต้องรีบตัด ยิ่งโตยิ่งได้ราคา และสามารถกำหนดราคาเองได้

ปลูกต้นไม้ป่าในระยะเริ่มต้นต้องดูแลอย่างไร ?


ปลูกต้นไม้ระยะ 3 ปีแรก เริ่มปลูกต้นหน้าฝน หลังจากนั้น 3 เดือนให้ไปถางหญ้าออกรอบๆโคนต้น หลังจากนั้นอีก 3 เดือนให้เอาหญ้าออกอีกครั้ง พอเริ่มเข้าหน้าหนาวปล่อยไปเลย ไม่ต้องไปเอาหญ้าออกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ให้หญ้าคลุมดินไว้ แล้วมาทำอีกทีเมื่อพ้นหน้าแล้งแล้ว ให้เอาหญ้าออกอีกครั้ง ถ้ามันตายมีต้นไม้ตาย เราก็ปลูกซ่อมหน้าฝน แล้วก็ทำหรอบเดิมเหมือนเดิมอีกครั้ง สิ่งที่ต้องระวังคือ
1 อย่าให้หญ้าสูงจนขึ้นพันต้นไม้ของเรา ต้นไม้ต้นเล็กๆถ้าโดนหญ้าพันจะตายได้เลย
2 ไม่ให้โดนยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหญ้าจะฆ่าพวกไส้เดือนต่างๆในดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
3 ไม่ให้ไฟไหม้น้ำท่วม
4 ไม่ให้ขาดน้ำหน้าแล้ง
พอพ้น 3 ปีแล้วก็ไม่ต้องดูแลแล้ว

tree photo

ภาคใต้สามารถติดต่อรับต้นพันธุ์กล้าไม้ได้แล้ว

เอกสารติดต่อรับต้นไม้ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ประจำจังหวัด ตอนนี้รับได้แล้ว 14 จังหวัดภาคใต้

บัตรประชาชน 2 ชุด หรือมอบอำนาจ
สำเนาเอกสารการถือครองที่ดินโฉนดสปกทบ 5
แผนที่ที่ดินพอสังเขป
สามารถมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินไปดำเนินการได้

สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรังอำเภอช่องตำบลนาโยง
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ อำเภอทับกฤช